7780-7780
?
Тусламж
7780-7780
?
Тусламж

Нийтлэг асуултууд

Хэрэглэгчийн бүртгэл
Үйлчилгээний үнэ тариф
Хэрэглэгч И баримтаа хэрхэн холбох вэ?
Хэрэглэгч аппликэйшн ашиглан дуудлага өгөх заавар
Жолооч ирснийг мэдэх
Үйлчилгээ эхлүүлэх
Аялалын төлбөрөө хэрхэн төлөх вэ?
Купон ашиглах заавар
Бэлгийн карт ашиглах заавар
Жолоочийг хэрхэн үнэлэх вэ?
Хэрхэн гомдол бүртгүүлэх вэ?