7780-7780

ХҮРГЭЛТИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Таны барааг гараас гарт найдвартай хүргэнэ

UBCab Express нь ухаалаг утсанд суурилсан үйлчилгээ бөгөөд манайд бүртгэлтэй хүргэлтийн ажилтантай холбогдон хэрэглэгчийн гараас эсвэл тодорхой бүсэд байгуулсан жижиг агуулахуудаар дамжин илгээмжээ хурдан шуурхай хүргүүлэх боломжтой өртөг багатай технологийн шийдэл юм.

Үйлчилгээний төрлүүд

Гараас гарт хүргэлт

C2C

Таны захиалга өгсөн хаягийн дагуу очиж барааг хүлээн авч, хаягийн дагуу Улаанбаатар хотод гараас гарт хүргэж өгөх хурдан шуурхай, найдвартай үйлчилгээ юм.

Шуурхай хүргэлт

B2B, B2C

Байгууллагын ачаа барааг байгаа газраас нь очиж аван хүлээн авагчид өдөртөө хүлээлгэн өгөх үйлчилнэ юм.

Захиалгат хүргэлт

B2B

Байгууллагын ачаа барааг захиалга баталгаажсаны дараа товлосон хугацаанд манай хүргэлтийн ажилтнууд хүлээн авч цуглуулан 24 цагийн дотор хүлээлгэн өгнө.

Шөнийн хүргэлт

B2C

Шөнийн цагаар хүргэлтийн цогц шийдэл хайж байна уу? Бараа, бүтээгдэхүүнийг таны захиалга өгсөн газраас очиж аван, хүссэн газарт тань хүргэж өгнө.

Үйлчилгээг UBCab апп-аар дамжуула ШУУРХАЙ ХҮРГЭЛТ ЦЭС -ээр аваарай.