7780-7780
7780-7780

ОНЛАЙН ТАКСИ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Технологийн дэвшилтэт GPS, төлбөр тооцооны ухаалаг системд суурилсан такси тээврийн үйлчилгээ

gift card banner
Таны хэрэгцээнд тохирсон үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна

Ердөө 3 хан алхам

Байршил

Ubcab аппликэйшнээс авах үйлчилгээний байршлаа тохируулна

Үйлчилгээ

Унаа дуудах цэсээс өөрт тохирох үйлчилгээний төрлөө сонгоорой

Баталгаажуулах

Баталгаажуулах товчийг дарснаар өөрт тань ойр жолооч нартай холбогдоно

Технологийн дэвшилтэт GPS, төлбөр тооцооны ухаалаг системд суурилсан такси тээврийн үйлчилгээ