7780-7780

УНАА ТҮРЭЭСИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зөвхөн таны хэрэгцээнд тохирсон жолоочтой автомашин түрээсийн үйлчилгээг санал болгож байна.

UBCAB-аас 2 болон 4 цагийн сонголтоор жолоочтой автомашин түрээслэх үйлчилгээг санал болгож байна.

Жолоочтой авто машин түрээсийн үйлчилгээ хотоос эхлээд хот дотроо дуусах ёстой бөгөөд түрээсийн багц (туулах зам, цагийн хязгаар) хэтэрсэн тохиолдолд илүү зайн төлбөр энгийн таксины нөхцөлөөр (1км= 1500₮, хүлээлэг 1 мин = 500₮ өөр) бодогдоно.

СЕДАН
2 цаг
20 км
60,000₮
4 цаг
50 км
100,000₮
XL
2 цаг
20 км
75,000₮
4 цаг
40 км
130,000₮
ПОРТЕР
2 цаг
20 км
80,000₮
4 цаг
40 км
100,000₮
40,000₮/ачигч
АМЖИРГАА
2 цаг
20 км
60,000₮
4 цаг
40 км
90,000₮
30,000₮/ачигч
50,000₮/ачигч
Үйлчилгээг UBCab апп-аар дамжуулан УНАА ТҮРЭЭСЛЭХ ЦЭС -ээр аваарай.

Ердөө 3 хан алхам

Байршил сонгох

Төлбөр тооцооны ухаалаг системд суурилсан такси тээврийн үйлчилгээ

Үйлчилгээ сонгох

Төлбөр тооцооны ухаалаг системд суурилсан такси тээврийн үйлчилгээ

Баталгаажуулах

Төлбөр тооцооны ухаалаг системд суурилсан такси тээврийн үйлчилгээ