7780-7780
7780-7780

UBCab Share

Зүг нэгтэй унаанд дайгдаж зорьсон газраа төвөггүй очоорой.

Тун удахгүй...
Дайх үйлчилгээг ашигласнаар
1

Автомашины тоог тодорхой хэмжээгээр бууруулж, түгжрэлийг шийдвэрлэхэд эерэг нөлөө үзүүлнэ.

2

Хямд зардлаар тав тухтай орчинд зорчих боломж бүрдэнэ.

3

Хувийн автомашины хэрэглээнээс татгалзах хөшүүрэг болно.

Хэрхэн ажилладаг вэ?

Очих хаягаа оруулна
Та UBCab аппликейшныхаа Share үйлчилгээг сонгож, очих газрын хаягаа газрын зураг дээрээс сонгон оруулна.
Өөрт тохирох аяллаа сонгож, суудлаа захиална
Оруулсан мэдээллийн дагуу, таны очих хаягтай хамгийн ойр буух цэгийг харуулна. Буух цэгээ сонгосны дараа боломжит аяллын мэдээлэл харагдана. Та өөрт тохирох аяллаа сонгож, захиалгаа өгнө.
Дайгдах цэгээс таксиндаа сууж, аяллаа эхлүүлнэ
Таны байршлыг тогтоож, хамгийн ойр зогсоол буюу дайгдах цэгийг харуулна. Дайгдах цэг дээрээс таксиндаа сууж, баталгаажуулах кодоо жолоочид хэлнэ. Төлбөрөө төлж, аяллаа эхлүүлнэ.
Үйлчилгээг UBCab апп-аар дамжуулан SHARE ЦЭС -ээр аваарай.