7780-7780
?
Тусламж
7780-7780
?
Тусламж

онлайн такси
үйлчилгээ

Технологийн дэвшилтэт GPS, төлбөр тооцооны ухаалаг системд суурилсан такси тээврийн үйлчилгээ

Таны хэрэгцээнд тохирсон үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна

Ердөө 3 хан алхам

Байршил

Ubcab аппликэйшнээс авах үйлчилгээний байршлаа тохируулна

Үйлчилгээ

Унаа дуудах цэсээс өөрт тохирох үйлчилгээний төрлөө сонгоорой

Баталгаажуулах

Баталгаажуулах товчийг дарснаар өөрт тань ойр жолооч нартай холбогдоно

Технологийн дэвшилтэт GPS, төлбөр тооцооны ухаалаг системд суурилсан такси тээврийн үйлчилгээ